Test: hoogsensitief of niet?

Dit is een zelftest van 23 vragen. Deze test voor hoogsensitive personen (HSP) werd ontwikkeld door Elaine Aron, de 'ontdekker' van de hooggevoelige eigenschap. Je gevoeligheid van verschillende stimuli zoals pijn, cafeïne, honger, hevige films en hevig lawaai wordt gemeten. Prikkels die je gevoeligere zenuwstelsel steviger oppikken, waardoor ze langer en intensiever verwerkt moeten worden dan bij een 'gemiddeld' persoon (voor zover deze bestaat). 

Beantwoord alle vragen zoals het voor jou aanvoelt. Antwoord met 'ja' als je je er enigszins herkent. En schrijf het aantal keer ja en/of nee op.

Antwoord: Ja/ Nee

 1. Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
 2. Ik word beïnvloed door stemmingen van anderen.
 3. Ik ben nogal gevoelig voor pijn.
 4. Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken op een plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.
 5. Ik ben gevoelig voor de effecten van cafeïne.
 6. Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.
 7. Ik heb een rijke complexe innerlijke belevingswereld.
 8. Ik voel mij niet op mijn gemak bij harde geluiden.
 9. Ik kan diep ontroerd raken door kunst of muziek.
 10. Ik ben consciëntieus (wil dingen volgens mijn geweten doen).
 11. Ik schrik gemakkelijk.
 12. Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.
 13. Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.
 14. Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
 15. Ik kijk uit principe niet naar geweldadige films of tv-shows.
 16. Ik voel me ongemakkelijk als er om mij heen veel gebeurt.
 17. Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk.
 18. Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en geniet daarvan.
 19. Het vermijden van situaties die me van streek maken heeft bij mij een hoge prioriteit.
 20. Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.
 21. Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen.
 22. Als ik erge honger heb heeft dat sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur.
 23. Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.
   

Evaluatie van de HSP-test

Iedere 'ja' telt als 1 punt.

0-7 punten
Je bent waarschijnlijk geen HSP-er. Hoewel dat niet met zekerheid te zeggen is. Je kan bijvoorbeeld op 1-2 punten heel gevoelig zijn. 

8-14 punten
Je bent waarschijnlijk wel sensitief, maar mogelijk niet hoogsensitief. Dat kan een groot voordeel zijn, omdat je wel veel dingen aan kan voelen, maar niet de problemen hebt die de hoogsensitieven hebben.

15-23 punten
Je bent heel waarschijnlijk hoogsensitief. Je bent gevoeliger voor nuanceverschillen dan de meeste andere mensen. Wellicht is de HSP-workshop (op 26 november 2017) iets voor je is. Ook het lezen van een boek over hoogsensitiviteit of contact leggen met andere HSP-ers kan je helpen je eigenschap te leren kennen.